Copyright 

Het auteursrecht op al het materiaal op advancingcareers.nl (alle pagina's vallend binnen deze domeinen) berust bij Advancing Careers Schmidt BV.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Advancing Careers Schmidt BV informatie (teksten, afbeeldingen en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Uitgezonderd voor particulier, persoonlijk gebruik

Hoewel Advancing Careers Schmidt BV grote aandacht besteedt aan de inhoud, is het mogelijk dat onderdelen onjuistheden bevatten. Het gebruik van de site en materiaal daarvan geschiedt dan ook voor risico van de gebruiker. Advancing Careers Schmidt BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van het gebruik van het geboden materiaal. Mocht u problemen hebben met de inhoud van deze site, wendt u zich dan tot de makers.